Certificeringen

VCA**
Wij mogen ons officieel VCA** gecertificeerd noemen. We zijn blij met deze aantoonbare erkenning voor onze visie en beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Naast het feit dat we staan voor de levering van hoogstaande kwaliteit in onze producten en diensten, vinden wij het als bouwbedrijf ook belangrijk dat de werkzaamheden die hierbij verricht worden ten alle tijden veilig verlopen. Zowel voor de veiligheid van onze eigen collega’s als voor de veiligheid van derden.

Om bovenstaande aspecten kracht bij te zetten, en te voorzien in de toenemende vraag van onze opdrachtgevers om aantoonbaar onze visie en beleid op veiligheid, gezondheid en milieu te laten zien, hebben wij ons laten toetsen door de onafhankelijke certificerende instelling EBN Certification en zijn wij trots de VCA** (Veiligheids Checklist Aannemers) – certificering behaald te hebben.

Eens per jaar wordt het veiligheids-, gezondheids- en milieuaspect opnieuw door EBN Certification beoordeeld. Zo wordt de kwaliteit van onze VCA** – certificering geborgd.

Bouwgarant
Als bouwbedrijf voeren wij al jaren het keurmerk BouwGarant. Het BouwGarant-keurmerk biedt de zekerheid voor opdrachtgevers met (ver)bouwplannen dat het betreffende bedrijf niet alleen garant staat voor het (ver)bouwen van mooie woningen, maar ook beschikt over de juiste diploma’s en verzekeringen en voldoet aan gestelde eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Alle bouwbedrijven die zijn aangesloten bij Bouwgarant worden regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

Woningborg
De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe woningen tegen de risico’s van een eventueel faillissement van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Ook hier zijn wij uitgebreid getoetst op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Daarnaast worden per bouwplan de tekeningen en technische omschrijving door Woningborg getoetst aan het Bouwbesluit en wordt de concept (koop-/)aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Bouwgarant en Woningborg dragen beiden het keurmerk Stichting Garantiewoning.

Erkend Leerbedrijf
Wij hebben passie voor het timmermansvak en geloven in leren in de praktijk. Jaarlijks hebben wij dan ook één of meerdere leerlingen die bij ons het praktijkgedeelte van hun opleiding volgen. Hiervoor zijn een aantal van onze collega’s opgeleid tot ‘Leermeester’ en begeleiden en coachen de leerlingen bij het opdoen van hun praktijkervaring op de bouwplaats.